Rejestracja Pacjenta - WEBSITE X5 UNREGISTERED VERSION - Ośrodek dla młodzieży uzależnionej w Wólce Przybojewskiej

Idź do spisu treści

Menu główne:

Zasady Przyjęcia do PTZN ORR Wólka Przybojewska

 1. Do Ośrodka w Wólce Przybojewskiej przyjmowane są osoby od 14 – go do 21 – go roku życia na podstawie skierowania w oryginale od lekarza psychiatry lub lekarza pierwszego kontaktu, po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym oraz przesłaniu skierowania, celem umieszczenia w tzw. kolejce osób oczekujących, zgodnie z ustaleniami NFZ.
 2. Wstępna kwalifikacja decydująca o możliwości przyjęcia pacjenta do Ośrodka w Wólce, odbywa się podczas rozmowy telefonicznej z Z- cą Dyrektora ds. Lecznictwa lub psychologiem.
 3. O ostatecznym przyjęciu pacjenta decyduje kadra merytoryczna w dniu przyjazdu.
 4. Do Ośrodka przyjmowane są osoby z normą intelektualną bez zaburzeń współistniejących, które wymagają leczenia w placówce podwójnych diagnoz.
 5. Ośrodek nie jest placówką o tzw. wzmożonym zabezpieczeniu i w sposób bezpośredni nie realizuje postanowień sądowych zobowiązujących do leczenia.
 6. Do podjęcia terapii wymagana jest zgoda ze strony pacjenta oraz opiekunów prawnych (w przypadku osób nieletnich).
 7. Przy przyjęciu wykonywane są testy narkotykowe.
 8. Osoby będące pod wpływem substancji psychoaktywnych nie zostaną przyjęte na leczenie.
      

Przy przyjęciu wymagane są:
 • nr PESEL;
 • pełna posiadana dokumentacja psychologiczna, psychiatryczna oraz pedagogiczna;
 • dokumenty sądowe w przypadku osób, wobec których toczy się postępowanie;
 • dokumentacja medyczna w przypadku osób cierpiących na choroby przewlekłe;
 • dokumenty szkolne. 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego