Kadra - WEBSITE X5 UNREGISTERED VERSION - Ośrodek dla młodzieży uzależnionej w Wólce Przybojewskiej

Idź do spisu treści

Menu główne:

KADRA MERYTORYCZNA
PTZN ORR WÓLKA PRZYBOJEWSKA
 
 1. Dyrektor Naczelny – mgr Zbigniew Żbikowski, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Nauk Społecznych i Resocjalizacji. Specjalista Organizacji i Zarządzania w Ochronie Zdrowia – Certyfikowany Specjalista Terapii Uzależnień.
 2. Z-ca Dyrektora – mgr Krzysztof Fabisiak, absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na Wydziale Teologii Ogólnej. Certyfikowany Specjalista Terapii Uzależnień.
 3. Psycholog – Psychoterapeuta Rodzinny – mgr Agnieszka Zamęcka, absolwentka Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej w Warszawie. Certyfikowany Specjalista Polskiego Towarzystwa Psychoterapeutycznego.
 4. Psycholog Kliniczny – mgr Ewa Korpetta, absolwentka Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Certyfikowany Specjalista Polskiego Towarzystwa Psychoterapeutycznego.
 5. Psycholog – Psychoterapeuta – mgr Agnieszka Tkaczyk, absolwentka Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej w Warszawie. W trakcie certyfikacji w zakresie Specjalisty Terapii Uzależnień.
 6. Specjalista Terapii – mgr Barbara Ciećwierz, absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na Wydziale Pedagogiki Specjalnej. Certyfikowany Specjalista Terapii Uzależnień.
 7. Specjalista Terapii – mgr Wojciech Ciećwierz, absolwent Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku na Wydziale Historycznym. Certyfikowany Specjalista Terapii Uzależnień.
 8. Specjalista Terapii – mgr Karol Talar, absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. Certyfikowany Specjalista Terapii Uzależnień.
 9. Terapeuta Uzależnień – mgr Mieczysława Lachowska, absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na Wydziale Pedagogiki Specjalnej. W trakcie certyfikacji w zakresie Specjalisty Terapii Uzależnień.
 10. Specjalista Terapii – mgr Beata Zgierska, absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Certyfikowany Specjalista Terapii Uzależnień.
 11. Terapeuta Uzależnień – Janusz Zygmuntowicz, absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na Wydziale Pedagogiki Specjalnej. Certyfikowany Instruktor Terapii Uzależnień.
 
                   
 
                  
PERSONEL MEDYCZNY I ADMINISTACYJNY
PTZN ORR WÓLKA PRZYBOJEWSKA
 
 1. Lekarz Medycyny – Psychiatra – Psychoterapeuta –mgr Piotr Markowski
 2. Pielęgniarka – Specjalista Medycyny Szkolnej – Urszula Tetkowska
 3. Pracownik Administracji – Lena Błaszczak
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego