O nas - WEBSITE X5 UNREGISTERED VERSION - Ośrodek dla młodzieży uzależnionej w Wólce Przybojewskiej

Idź do spisu treści

Menu główne:

Nasze cele i założenia terapeutyczne
 
Podstawą programu rehabilitacyjnego naszego ośrodka jest psychoterapia indywidualna oraz grupowa. W pracy z pacjentem wykorzystujemy metodę społeczności terapeutycznej, która daje duże poczucie wsparcia oraz dostarcza wielu okazji i pozytywnych wzorców do naśladowania. Społeczność pełni rolę środowiska służącego społecznemu uczeniu się, a jej celem jest pomoc w odkrywaniu i modyfikacji destrukcyjnych zachowań i postaw. 

Oprócz społeczności terapeutycznej szczególnie są nam bliskie metody psychoterapii poznawczo-behawioralnej i systemowej. Metody te są niejako dopełnieniem społeczności terapeutycznej. Terapia poznawczo-behawioralna utrwala zmiany sposobów zachowania, myślenia i odczuwania. Z kolei terapia systemowa pozwala szerzej spojrzeć na uzależnienie, jako na problem całego systemu rodzinnego. Skutecznie włącza rodzinę w proces terapeutyczny dziecka i prowadzi do zmiany zachowań całej rodziny, a nie tylko samego dziecka. 

Oprócz sesji terapeutycznych nasi pacjenci uczestniczą w dodatkowych blokach zajęć treningowo-warsztatowych. Należą do nich trening relaksacji, asertywności, radzenia sobie ze złością, rozwiązywania problemów.  Podstawą tych treningów jest doświadczanie i działanie, co daje możliwość nabywania i ćwiczenia nowych umiejętności potrzebnych dla skutecznego i zadawalającego codziennego życia.

Jednak niezależnie od metod wykorzystywanych w naszej pracy to pacjent jest najważniejszy. Szanujemy jego potrzeby i zasoby, starając się do nich dostosować metody i techniki pracy terapeutycznej.


W zdrowym ciele – zdrowy duch!!!
 
Promocja zdrowia w ujęciu WHO zdefiniowana została pierwotnie, jako „proces umożliwiający ludziom zwiększanie kontroli nad własnym zdrowiem oraz jego umacnianie”, Doprecyzować można to określenie, mówiąc nie tyle o kontroli sprawowanej bezpośrednio nad zdrowiem, ile nad jego uwarunkowaniami. Wśród głównych uwarunkowań stanu zdrowia akcentuje się styl życia (zachowania zdrowotne) oraz środowisko (zwłaszcza czynniki kulturowe, ekonomiczne, społeczne).

Wyżej podana definicja wplata się również w naszą działalność. W której próbujemy osoby, które w swojej przeszłości nie przestrzegały wzorców zdrowego stylu życia a wręcz działały na jego szkodę poprzez zażywanie narkotyków, picie alkoholu, palenie tytoniu, nieracjonalne odżywianie się oraz wiele innych ryzykownych zachowań ukierunkować na pozytywne wzorce zachowań pro zdrowotnych takich jak aktywność sportową, zdrową rywalizację, racjonalne odżywianie.

W naszym ośrodku funkcjonuje wiele form aktywności fizycznej, począwszy od gimnastyki porannej, która wpisana jest w plan dnia pacjentów, poprzez ćwiczenia na siłowni, bieganie, tenis stołowy, piłkę siatkową i koszykową skończywszy na piłce nożnej, w której to odnosimy realne osiągnięcia poza ośrodkiem. Uczestnictwo w Mistrzostwach Polski Osób Bezdomnych i Uzależnionych w Zielonej Górze gdzie zajęliśmy 8 miejsce a trzech naszych zawodników dostało powołanie do Reprezentacji Polski Osób Bezdomnych i Uzależnionych.

Dodatkowo aktywnością sportową próbujemy zarazić rodziców naszych pacjentów rok rocznie w czerwcu organizując „Dzień Sportu”, w którym to dajemy szansę na to, aby rodzice i dzieci wspólnie ze sobą rywalizowały, ale co ważniejsze, aby integrowali się ze sobą i nauczyli się, że wspólnie można podejmować różnego rodzaju wyzwania i stawiać im czoła.

Dzięki tego typu działaniom młodzi ludzie poznają alternatywne dla swoich starych zachowań formy spędzania czasu wolnego, zdrowej rywalizacji, ale również współpracy, formy rozładowywania napięcia emocjonalnego oraz formy realizowania siebie poprzez zdrowy tryb życia.
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego